Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες τήρησης, οργάνωσης και εποπτείας βιβλίων Β & Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ.. Για κάθε κατηγορία βιβλίων και ανάλογα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν ενημερώνουμε τα βιβλία της επιχείρησης, συντάσσουμε όλες τις απαραίτητες οικονομικές καταστάσεις και το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων ενώ παράλληλα διεκπεραιώνουμε όλα τα εργατικά θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας  (μισθοδοσίες, προσλήψεις κ.τ.λ.).

Α. ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Στα βιβλία Γ’ κατηγορίας οι υπηρεσίες μας μπορούν να παρασχεθούν με δύο τρόπους. Είτε με την πλήρη τήρηση του λογιστηρίου που περιλαμβάνει το σύνολο των λογιστικών διαδικασιών είτε με την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου σας. Κριτήριο για τον τρόπο επιλογής και οργάνωσης της συνεργασίας μας αποτελεί κατά κύριο λόγο το μέγεθος της εταιρείας αλλά και τυχόν οργανωτικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

Στην περίπτωση πλήρους τήρησης του λογιστηρίου σας αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών από τις λογιστικές εγγραφές μέχρι τη σύνταξη όλων των οικονομικών καταστάσεων, φορολογικών δηλώσεων και των εργατικών θεμάτων της επιχείρησής σας. Στην περίπτωση εποπτείας του λογιστηρίου σας ελέγχουμε τις λογιστικές εγγραφές και τις μηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσουμε όλες τις οικονομικές καταστάσεις και τις φορολογικές δηλώσεις ενώ κατά περίπτωση ελέγχουμε ή αναλαμβάνουμε πλήρως τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας και των λοιπών εργατικών θεμάτων. Σε κάθε περίπτωση συντάσσουμε όλες τις απαραίτητες οικονομικές αναφορές πληροφόρησής σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Τα βιβλία Γ κατηγορίας είναι ένα εργαλείο σημαντικής αξίας στη διοίκηση μίας επιχείρησης που αν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να παρέχει πληροφόρηση υψηλής ποιότητας και φυσικά αξίας προς τη διοίκηση. Είναι λοιπόν τουλάχιστον αστοχία όταν οι επιχείρησης διαθέτουν ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια τους και επωμίζονται έτσι κι αλλιώς το υψηλότερο κόστος του να μην το εκμεταλλεύονται προς όφελός τους.

Β. ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας παρέχουμε υπηρεσίες πλήρους τήρησης λογιστικών βιβλίων, σύνταξης όλων των φορολογικών δηλώσεων, της μισθοδοσίας και διεκπεραίωσης τυχόν λοιπών εργατικών θεμάτων. Η τήρηση των βιβλίων γίνεται είτε μηχανογραφικά είτε χειρόγραφα ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Και στα βιβλία Β κατηγορίας παρέχουμε λεπτομερή εικόνα των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης μέσα από καταστάσεις πληροφόρησης που δημιουργούμε, αναπληρώνοντας έτσι τις εν γένει αδυναμίες αυτής της κατηγορίας βιβλίων σε επίπεδο πληροφόρησης και διαχείρισης. Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται έγκαιρα και υπεύθυνα, δίνοντας μεγάλη σημασία στην ορθή τήρηση του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων της επιχείρησής σας. Ανάλογα με τον τρόπο συνεργασίας που επιλέγουμε μαζί σας αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των θεμάτων τις επιχείρησης σας όπως π.χ. θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, πληρωμές στην εφορία, λήψη ασφαλιστικές ενημερότητας κ.τ.λ. Το σύνολο των υπηρεσιών παρέχετε με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων με σκοπό τη εξοικονόμηση χρόνου για εσάς.