Spanos Accounting

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία μας συστάθηκε το 2005 συνενώνοντάς και συνεχίζοντας τα προσωπικά επαγγέλματα των φορέων της σε μία ενιαία νομική οντότητα. Η εταιρεία μας συνδυάζει την πολύχρονη εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση των μελών της, την θεωρητική γνώση και την πρακτική καθημερινή εφαρμογή και προσαρμογή.

Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της παροχής λογιστικών, φορολογικών και οικονομικών υπηρεσιών. Ανάλογα με το μέγεθος αλλά και τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης όπως αυτές προκύπτουν από τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της, αναλαμβάνουμε από την εποπτεία των λογιστικών – φορολογικών – οικονομικών της θεμάτων μέχρι και την πλήρη τήρηση και παρακολούθηση του λογιστηρίου της στο χώρο μας.

Μάθε περισσότερα

Γιατι εμάς;

 1. Η εμπειρία συνδυάζεται με τη γνώση!
  Η αυτόνομη εμπειρία ή γνώση είναι σημαντικά. Ο συνδυασμός όμως αυτών των δύο είναι αυτός που προσφέρει το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα! Το γραφείο μας δραστηριοποιούμενο επί δεκαετίες στο χώρο έχει διαμορφώσει ένα διαχρονικό πελατολόγιο που καλύπτει μεγάλη ποικιλία κλάδων, οικονομικών μεγεθών και επιχειρηματικής κουλτούρας αποκρυσταλλώνοντας έτσι μία βαθιά εμπειρία της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν έχουμε όμως επαναπαυτεί σε μία εμπειρική αντιμετώπιση θεμάτων και καταστάσεων αλλά διαθέτοντας υψηλή επιστημονική κατάρτιση που συνδυάζεται με τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση εξασφαλίζουμε στην επιχείρηση σας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται απόλυτα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται και θα συνεχίζει να μεταβάλλεται διαρκώς κατά τα επόμενα χρόνια.
 2. Έχουμε όρεξη για δουλειά και ανταποκρινόμαστε άμεσα!
  Δεν κωλυσιεργούμε! Είμαστε εδώ για να παρέχουμε άμεσα τις υπηρεσίες μας σε εσάς διεκπεραιώνοντας όλες τις υποθέσεις σας με αμεσότητα και υπευθυνότητα. Οι εργασίες του λογιστηρίου γίνονται υπεύθυνα, προγραμματισμένα χωρίς να αφήνονται ουρές και εκκρεμότητες, οι οικονομικές καταστάσεις εκδίδονται στην ώρα τους και οι φορολογικές σας υποχρεώσεις σας γνωστοποιούνται έγκαιρα και προγραμματισμένα και όχι την τελευταία στιγμή ή και «κατόπιν εορτής». Παράλληλα ανά πάσα στιγμή έχετε στα χέρια σας στοιχεία της τρέχουσας εικόνας της αποτελεσματικότητας της  επιχείρησής σας μέσα από στοιχειοθετημένες οικονομικές αναφορές που σε συνεργασία μαζί σας θα διαμορφώσουμε ώστε να ανταποκρίνονται στο χαρακτήρα της επιχείρησης σας και στις δικές σας ανάγκες πληροφόρησης.
 3. Δημιουργούμε συνεργασίες που αντέχουν στο χρόνο!
  Οι συνεργασίες μας διακρίνονται από διαχρονικότητα! Οι σχέσεις μας με τους πελάτες μας είναι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν διαμορφώσει ένα πελατολόγιο ανθεκτικό στο χρόνο. Η υπευθυνότητα που αντιμετωπίζουμε την εργασίας μας, η πελατοκεντρική μας αντίληψη, η προσωπική επαφή με τον επιχειρηματία και η άμεση ανταπόκριση, μας έχουν βοηθήσει σε έναν ομολογουμένως πολύ δύσκολο επαγγελματικό χώρο με ιδιαιτερότητες και απρόοπτα να διαμορφώσουμε σταθερές επαγγελματικές σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Κατά τον ίδιο τρόπο επιδιώκουμε και οι νέες μας συνεργασίες να αντέξουν στο χρόνο θέτοντας τις κατάλληλες οργανωτικές βάσεις και συνεχίζοντας να αντιμετωπίζουμε τον πελάτη με υπευθυνότητα και αμεσότητα.
 4. Έχουμε άποψη!
  Οι υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται στην απλή τήρηση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησής σας και στην απλή αποτύπωση μη κατανοητών από εσάς αριθμών στις οικονομικές καταστάσεις. Όλα τα οικονομικά στοιχεία ερμηνεύονται με τρόπο αντιληπτό από εσάς, οι λογαριασμοί σας και οι φορολογικές σας υποχρεώσεις στοιχειοθετούνται και η ενημέρωσή σας γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα παρατηρώντας την πορεία των οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων της επιχείρησής παρεμβαίνουμε όπου κρίνεται σκόπιμο συμβουλευτικά ώστε να μην χαθούν ευκαιρίες που παρουσιάζονται αλλά και να προληφθούν δύσκολες καταστάσεις. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με την άμεση ενημέρωσή σας  σχετικά με το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης σας και τις διαρκείς αλλαγές σε φορολογικά θέματα αλλά και θέματα γενικότερου οικονομικού περιεχομένου. Έτσι ο πελάτης μας έχει ανά πάσα στιγμή εικόνα για την πραγματική εικόνα των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησής του και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινείται ώστε να λάβει τις σωστές αποφάσεις.
  Παράλληλα βοηθάμε στον σχεδιασμό και στην κοστολόγηση όλων των επιχειρηματικών σας σχεδίων βοηθώντας παράλληλα στον οικονομικό προγραμματισμό υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων επενδυτικών ενεργειών προτείνοντας λύσεις και τρόπους καλύτερης διαχείρισης και οργάνωσης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια βοηθάμε τις επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιήσουν όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων που κατά περιόδους  είναι σε ισχύ, όπως για παράδειγμα τον Αναπτυξιακό Νόμο όπως κατά περιόδους ισχύει ή προγράμματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως το ΕΣΠΑ.
 5. Δίνουμε αξία στην πληροφορία και στην ορθή διαχείριση της!
  Η πληροφορία και η σωστή διαχείριση της είναι χρυσός! Το λογιστήριο δε, είναι ο σημαντικότερος κόμβος διαχείρισης και αποτύπωσης πληροφοριών μέσα σε μία επιχείρηση καθώς παρέχει τη δυνατότητα κατανοητής αποτύπωσης όλων εκείνων των απαραίτητων πληροφοριών που αποτελούν τη βάση για τη σωστή επιχειρηματική διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η ορθότητα στην αποτύπωση και η αποτελεσματικότητα στην ερμηνεία συνδυαζόμενες κάθε φορά με τις πληροφορίες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Εμείς φροντίζουμε πάντα ώστε η παρεχόμενη πληροφορία να είναι κατανοητή και ερμηνέυσιμη και όχι ένας στεγνός αριθμός βοηθώντας κάθε φορά τον επιχειρηματία να κατανοήσει τα στοιχεία της επιχείρησης του. Ταυτόχρονα συμβουλεύουμε και καθοδηγούμε στη λήψη των σωστών αποφάσεων συνδυάζοντας την πληροφόρηση τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης όσο και από το εξωτερικό της περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά. Αυτό πρακτικά  σημαίνει ότι οργανώνουμε ένα λογιστήριο που είναι σε θέση όχι μόνο να αποτυπώνει και να αξιολογεί τα τετελεσμένα (reporting) αλλά να προγραμματίζει και να σχεδιάζει όλες τις μελλοντικές ενέργειες και δράσεις (budgeting and financial programming).
  Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον παρέχουμε κάθε φορά έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στο φορολογικό εργατικό και γενικότερα οικονομικό πεδίο (π.χ. προγράμματα επιχορήγησης) που αφορούν την επιχείρηση σας.
 6. Γιατί το λογιστήριο δεν είναι ένα μη ανταποδοτικό κόστος!
  Σε πολλές περιπτώσεις η μη άμεση συμμετοχή του λογιστηρίου στην παραγωγή τζίρου και κερδών έχει δημιουργήσει τη λανθασμένη εντύπωση ότι αυτό αποτελεί ένα μη αποδοτικό τμήμα της κάθε επιχείρησης, ένα αναγκαίο έξοδο χωρίς καμία ανταποδοτικότητα. Η επιχείρηση όμως όπως ο κάθε οργανισμός για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί πρέπει να παρουσιάζει μία «εσωτερική υγεία», η οποία συνίσταται στη σωστή οργάνωση και προγραμματισμό όλων των διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας και παραγωγής έργου. Σε αυτή την εσωτερική οργάνωση το λογιστήριο και γενικότερα το οικονομικό τμήμα παρουσιάζει έναν κομβικό ρόλο. Ένα σωστά οργανωμένο λογιστήριο παρέχει εχέγγυα εύρυθμης λειτουργίας των καθημερινών συναλλαγών της κάθε επιχείρησης αλλά και βοηθά στον προγραμματισμό και την τελική υλοποίηση όλων των επιχειρηματικών της σχεδίων για την περαιτέρω ασφαλή ανάπτυξη και πρόοδο. Ένα ανοργάνωτο λογιστήριο χωρίς σωστές δομές και διαδικασίες μπορεί να προκαλέσει ένα εσωτερικό χάος σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης(σχέσεις με πελάτες με προμηθευτές, με το δημόσιο, με υπαλλήλους ακόμα κτλ.) αποτελώντας μεγάλο βάρος που στην καλύτερη περίπτωση απλά καθυστερεί την παραγωγή έργου και στη χειρότερη μπορεί ακόμα και να υπομονεύει την ποιότητα του παραγόμενου έργου. Αντίθετα η σωστή οργάνωση του λογιστηρίου αποτελεί όχι μόνο εχέγγυο εσωτερικής υγείας αλλά εξασφαλίζει στον επιχειρηματία την απαραίτητη οργανωτική βάση ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει τα σχέδια ανάπτυξης με ασφαλή τρόπο χωρίς να απορυθμίσει την ήδη υφιστάμενη παραγωγική βάση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος λειτουργίας του λογιστηρίου μπορεί και πρέπει να είναι ανταποδοτικό!
 7. Ο εξωτερικός συνεργάτης τελικά έχει χαμηλότερο κόστος!
  Το γραφείο μας συμπυκνώνει εμπειρία και γνώση σε μία πλειάδα θεμάτων που άπτονται των οικονομικών υποθέσεων μίας επιχείρησης (λογιστικών – φορολογικών και καθαρά οικονομικών)  και στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως και αποτελεσματικά. Αυτό το συνδυασμό οι επιχειρήσεις αναζητώντας τον  σε επίπεδο προσωπικού πλήρους απασχόλησης είτε δεν μπορούν να το βρουν σε ένα μεμονωμένο άτομο είτε όταν το βρουν αυτό το άτομο είναι πολύ ακριβό. Η συνέργεια  γνώσης και εμπειρίας που προσφέρει η καθετοποιημένη λειτουργία του γραφείου μας σε θέματα οικονομικά, λογιστικά και φορολογικά προσφέρεται σε κόστος τέτοιο που είναι μικρότερο και από τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις.
Είμαστε ειδικοί στις

Υπηρεσίες

Φορολογικά
95%
Λογιστήριο
85%
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
89%
Προγράμματα Επιδοτήσεων
70%