Τα μέλη της εταιρείας μας διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία και παρουσία στον χώρο της κατάρτισης και υποβολής επιχειρηματικών προτάσεων στα πλαίσια οποιουδήποτε εθνικού ή κοινοτικού επιχειρησιακού πλαισίου.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Την σύνταξη , υποβολή και υποστήριξη των επιχειρηματικών  σας προτάσεων για την δράση ΕΣΠΑ 2014-2020.
  • Την κατάρτιση ολοκληρωμένων τεχνοοικονομικών μελετών για την  εξασφάλιση της χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σας πλάνου μέσω του Αναπτυξιακού νόμου όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

Τα μέλη της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την πλήρη ενημέρωση σας όσον αφορά τον τρόπο δράσης των προγραμμάτων και για να αναλύσουμε εξατομικευμένα τις προοπτικές ένταξης της επιχείρησης σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης.