Οποιαδήποτε ευφυής επιχειρηματική ιδέα για να επιτύχει και να αποδώσει χρειάζεται να στηριχτεί πάνω σε στέρεες βάσεις. Η επιτυχία ή η αποτυχία ενός επιχειρηματικού πλάνου, ο βαθμός επιχειρηματικού κινδύνου καθώς και ο λεπτομερής προγραμματισμός του, αποτελούν το αντικείμενο των οικονομοτεχνικών μελετών. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνουν οι οικονομοτεχνικές μελέτες. Αποτρέπουν την αποτυχία και την επένδυση σε παθογενή επενδυτικά σχέδια, αφού εντοπίζουν από την αρχή το επίπεδο του επιχειρηματικού κινδύνου  στον οποίο θα εκτεθεί ο επενδυτής και τα κεφάλαιά του.

Ένα επενδυτικό σχέδιο που μπορεί να φαίνεται εκ προοιμίου ελκυστικό , δεν είναι πάντα «θησαυρός» αλλά χρειάζεται διεξοδική και λεπτομερή μελέτη, έρευνα και σχεδιασμό όλων των παραμέτρων του. Χρειάζεται ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.

Η εταιρεία μας έχοντας πλήρη γνώση των παραμέτρων της αγοράς και του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναλαμβάνει για εσάς να αναλύσει όλες τις παραμέτρους που αφορούν την όποια επένδυση θέλετε να κάνετε και να καταρτίσει μια ολοκληρωμένη  οικονομοτεχνική μελέτη ( μελέτες σκοπιμότητας – Business Plans ).

Τα μέλη της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσουν υπεύθυνες απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα όπως ΑΞΙΖΕΙ ?, ΠΟΥ?, ΠΩΣ?, ΜΕ ΤΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ?.

Παράλληλα, είμαστε σε θέση να καταρτίσουμε πλήρεις και αναλυτικές κοστολογικές μελέτες τόσο για τις υπάρχουσες δραστηριότητες της επιχείρησης σας, όσο και για τα μελλοντικά σας επιχειρηματικά πλάνα.