Ο φορολογικός κυκεώνας νόμων και αποφάσεων σε συνδυασμό με το πάντα ρευστό και με συνεχείς αλλαγές φορολογικό κλίμα καθιστά τα φορολογικά θέματα ένα δυσνόητο για τους επιχειρηματίες περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούν. Ερωτήματα όπως «τι μορφή εταιρείας πρέπει να κάνω» ή «πως μπορώ να προσαρμόσω τη λειτουργία της επιχείρησής μου στο εκάστοτε φορολογικό πλαίσιο» είναι ερωτήματα τα οποία ως φορολογικοί σας σύμβουλοι μπορούμε να βοηθήσουμε στην εμπεριστατωμένη απάντησή τους. Παράλληλα μέσα από συνεχή πληροφόρηση σε σχέση με τις εξελίξεις σε φορολογικά θέματα φροντίζουμε ώστε ο επιχειρηματίας να είναι πάντα ενήμερος για το φορολογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται οι δραστηριότητές του.

Πέρα από αυτόν τον κεντρικό φορολογικό σχεδιασμό σε επίπεδο τακτικών φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης φροντίζουμε αυτές να σας γνωστοποιούνται έγκαιρα και προγραμματισμένα και όχι την τελευταία στιγμή. Το σύνολο των δηλώσεων καταρτίζονται υπεύθυνα από εμάς. Τα ποσά τα οποία πρέπει να πληρώνονται σας γνωστοποιούνται άμεσα και αιτιολογούνται. Ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους γίνεται ενημέρωση σας για τις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν ώστε να προγραμματίζεται έγκαιρα τα οικονομικά σας.

Εκτός από τα φορολογικά θέματα επιχειρήσεων αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων μη επιτηδευματιών και συμβουλεύουμε φυσικά πρόσωπα σε θέματα φορολογίας μεταβιβάσεων, κληρονομιάς, ακίνητης περιουσίας κ.τ.λ. διεκπεραιώνοντας τέτοιου είδους υποθέσεις. Τα φορολογικά θέματα φυσικών προσώπων (προσωπικές φορολογικές δηλώσεις κ.τ.λ.) μελών επιχειρήσεων ή λοιπών επιτηδευματιών που είναι πελάτες του γραφείου σε επίπεδο επιτηδεύματος τακτοποιούνται χωρίς επιπλέον χρεώσεις.