ΛΟΓΙΣΤHΡΙΟ

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες τήρησης, οργάνωσης και εποπτείας βιβλίων Β & Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ.. Για κάθε κατηγορία βιβλίων και ανάλογα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν ενημερώνουμε τα βιβλία της επιχείρησης, συντάσσουμε όλες τις απαραίτητες οικονομικές καταστάσεις και το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων ενώ παράλληλα διεκπεραιώνουμε όλα τα εργατικά θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας (μισθοδοσίες, προσλήψεις κ.τ.λ.).

Α. ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Στα βιβλία Γ’ κατηγορίας οι υπηρεσίες μας μπορούν να παρασχεθούν με δύο τρόπους. Είτε με την πλήρη τήρηση του λογιστηρίου που περιλαμβάνει το σύνολο των λογιστικών διαδικασιών είτε με την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου σας. Κριτήριο για τον τρόπο επιλογής και οργάνωσης της συνεργασίας μας αποτελεί κατά κύριο λόγο το μέγεθος της εταιρείας αλλά και τυχόν οργανωτικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

Στην περίπτωση πλήρους τήρησης του λογιστηρίου σας αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών από τις λογιστικές εγγραφές μέχρι τη σύνταξη όλων των οικονομικών καταστάσεων, φορολογικών δηλώσεων και των εργατικών θεμάτων της επιχείρησής σας. Στην περίπτωση εποπτείας του λογιστηρίου σας ελέγχουμε τις λογιστικές εγγραφές και τις μηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσουμε όλες τις οικονομικές καταστάσεις και τις φορολογικές δηλώσεις ενώ κατά περίπτωση ελέγχουμε ή αναλαμβάνουμε πλήρως τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας και των λοιπών εργατικών θεμάτων. Σε κάθε περίπτωση συντάσσουμε όλες τις απαραίτητες οικονομικές αναφορές πληροφόρησής σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Τα βιβλία Γ κατηγορίας είναι ένα εργαλείο σημαντικής αξίας στη διοίκηση μίας επιχείρησης που αν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να παρέχει πληροφόρηση υψηλής ποιότητας και φυσικά αξίας προς τη διοίκηση. Είναι λοιπόν τουλάχιστον αστοχία όταν οι επιχείρησης διαθέτουν ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια τους και επωμίζονται έτσι κι αλλιώς το υψηλότερο κόστος του να μην το εκμεταλλεύονται προς όφελός τους.

Β. ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας παρέχουμε υπηρεσίες πλήρους τήρησης λογιστικών βιβλίων, σύνταξης όλων των φορολογικών δηλώσεων, της μισθοδοσίας και διεκπεραίωσης τυχόν λοιπών εργατικών θεμάτων. Η τήρηση των βιβλίων γίνεται είτε μηχανογραφικά είτε χειρόγραφα ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Και στα βιβλία Β κατηγορίας παρέχουμε λεπτομερή εικόνα των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης μέσα από καταστάσεις πληροφόρησης που δημιουργούμε, αναπληρώνοντας έτσι τις εν γένει αδυναμίες αυτής της κατηγορίας βιβλίων σε επίπεδο πληροφόρησης και διαχείρισης. Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται έγκαιρα και υπεύθυνα, δίνοντας μεγάλη σημασία στην ορθή τήρηση του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων της επιχείρησής σας. Ανάλογα με τον τρόπο συνεργασίας που επιλέγουμε μαζί σας αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των θεμάτων τις επιχείρησης σας όπως π.χ. θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, πληρωμές στην εφορία, λήψη ασφαλιστικές ενημερότητας κ.τ.λ. Το σύνολο των υπηρεσιών παρέχετε με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων με σκοπό τη εξοικονόμηση χρόνου για εσάς.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ο φορολογικός κυκεώνας νόμων και αποφάσεων σε συνδυασμό με το πάντα ρευστό και με συνεχείς αλλαγές φορολογικό κλίμα καθιστά τα φορολογικά θέματα ένα δυσνόητο για τους επιχειρηματίες περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούν. Ερωτήματα όπως «τι μορφή εταιρείας πρέπει να κάνω» ή «πως μπορώ να προσαρμόσω τη λειτουργία της επιχείρησής μου στο εκάστοτε φορολογικό πλαίσιο» είναι ερωτήματα τα οποία ως φορολογικοί σας σύμβουλοι μπορούμε να βοηθήσουμε στην εμπεριστατωμένη απάντησή τους. Παράλληλα μέσα από συνεχή πληροφόρηση σε σχέση με τις εξελίξεις σε φορολογικά θέματα φροντίζουμε ώστε ο επιχειρηματίας να είναι πάντα ενήμερος για το φορολογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται οι δραστηριότητές του.

Πέρα από αυτόν τον κεντρικό φορολογικό σχεδιασμό σε επίπεδο τακτικών φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης φροντίζουμε αυτές να σας γνωστοποιούνται έγκαιρα και προγραμματισμένα και όχι την τελευταία στιγμή. Το σύνολο των δηλώσεων καταρτίζονται υπεύθυνα από εμάς. Τα ποσά τα οποία πρέπει να πληρώνονται σας γνωστοποιούνται άμεσα και αιτιολογούνται. Ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους γίνεται ενημέρωση σας για τις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν ώστε να προγραμματίζεται έγκαιρα τα οικονομικά σας.

Εκτός από τα φορολογικά θέματα επιχειρήσεων αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων μη επιτηδευματιών και συμβουλεύουμε φυσικά πρόσωπα σε θέματα φορολογίας μεταβιβάσεων, κληρονομιάς, ακίνητης περιουσίας κ.τ.λ. διεκπεραιώνοντας τέτοιου είδους υποθέσεις. Τα φορολογικά θέματα φυσικών προσώπων (προσωπικές φορολογικές δηλώσεις κ.τ.λ.) μελών επιχειρήσεων ή λοιπών επιτηδευματιών που είναι πελάτες του γραφείου σε επίπεδο επιτηδεύματος τακτοποιούνται χωρίς επιπλέον χρεώσεις.


ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οποιαδήποτε ευφυής επιχειρηματική ιδέα για να επιτύχει και να αποδώσει χρειάζεται να στηριχτεί πάνω σε στέρεες βάσεις. Η επιτυχία ή η αποτυχία ενός επιχειρηματικού πλάνου, ο βαθμός επιχειρηματικού κινδύνου καθώς και ο λεπτομερής προγραμματισμός του, αποτελούν το αντικείμενο των οικονομοτεχνικών μελετών. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνουν οι οικονομοτεχνικές μελέτες. Αποτρέπουν την αποτυχία και την επένδυση σε παθογενή επενδυτικά σχέδια, αφού εντοπίζουν από την αρχή το επίπεδο του επιχειρηματικού κινδύνου  στον οποίο θα εκτεθεί ο επενδυτής και τα κεφάλαιά του.

Ένα επενδυτικό σχέδιο που μπορεί να φαίνεται εκ προοιμίου ελκυστικό , δεν είναι πάντα «θησαυρός» αλλά χρειάζεται διεξοδική και λεπτομερή μελέτη, έρευνα και σχεδιασμό όλων των παραμέτρων του. Χρειάζεται ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.

Η εταιρεία μας έχοντας πλήρη γνώση των παραμέτρων της αγοράς και του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναλαμβάνει για εσάς να αναλύσει όλες τις παραμέτρους που αφορούν την όποια επένδυση θέλετε να κάνετε και να καταρτίσει μια ολοκληρωμένη  οικονομοτεχνική μελέτη ( μελέτες σκοπιμότητας – Business Plans ).

Τα μέλη της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσουν υπεύθυνες απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα όπως ΑΞΙΖΕΙ ?, ΠΟΥ?, ΠΩΣ?, ΜΕ ΤΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ?.

Παράλληλα, είμαστε σε θέση να καταρτίσουμε πλήρεις και αναλυτικές κοστολογικές μελέτες τόσο για τις υπάρχουσες δραστηριότητες της επιχείρησης σας, όσο και για τα μελλοντικά σας επιχειρηματικά πλάνα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Τα μέλη της εταιρείας μας διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία και παρουσία στον χώρο της κατάρτισης και υποβολής επιχειρηματικών προτάσεων στα πλαίσια οποιουδήποτε εθνικού ή κοινοτικού επιχειρησιακού πλαισίου.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Την σύνταξη , υποβολή και υποστήριξη των επιχειρηματικών  σας προτάσεων για την δράση ΕΣΠΑ 2007-2013.
  • Την κατάρτιση ολοκληρωμένων τεχνοοικονομικών μελετών για την  εξασφάλιση της χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σας πλάνου μέσω του Αναπτυξιακού νόμου όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

Τα μέλη της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την πλήρη ενημέρωση σας όσον αφορά τον τρόπο δράσης των προγραμμάτων και για να αναλύσουμε εξατομικευμένα τις προοπτικές ένταξης της επιχείρησης σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης.