ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
http://www.mnec.gr

ΕΣΠΑ 2007-2013
http://www.espa.gr

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης
http://www.ependyseis.gr

START UP GREECE
http://www.startupgreece.gr

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ( ΤΕΜΠΜΕ )
http://www.tempme.gr

ΟΑΕΠ
http://www.oaep.gr